Aktualizacja pozwoleń środowiskowych oraz pilnowanie terminów ich obowiązywania

W ramach obsługii stałej, naszym klientom oferujemy również aktualizację wychodzących pozwoleń środowiskowych:

  • wodnoprawnych,

  • na emisję gazów i pyłów do powietrza,

  • odpadowych (na wytwarzanie, transport, przetwarzanie odpadów).

    Dodatkowo oferujemy nieustanne pilnowanie ustaleń zawartych w powyższych pozwoleniach, tak aby nie zostały naruszone ich warunki z biegiem prowadzenia działalności.

<- do OCHRONA ŚRODOWISKA