Bieżące udzielanie informacji prawnych oraz porad z zakresu Bhp

Doradztwo w zakresie Bhp.

Jako firma konsultingowa, świadcząca usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy kompleksową obsługę firm, prowadząc monitoring formalno-prawny, sprawdzający wymagania prawne i ocenę ich zgodności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych. Oferujemy bieżące informowanie e-mailem wskazanych osób z Państwa firmy
o zmianie obowiązujących przepisów z zakresu Bhp, jak również aktualizowanie obowiązujących druków.

<- do BHP i P. POŻ.