Ochrona Danych Osobowych

Przygotuj się z nami! Ochrona danych osobowych – nowe podejście.

            Dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie dot. ochrony danych osobowych (RODO). Wspomniany akt prawny wyznacza nowy kierunek w polityce ochrony danych osobowych. Przygotowanie się do stosowania rozwiązań wdrażanych rozporządzeniem ma szczególnie znaczenie dla tych, których działalność wiąże się z wykorzystywaniem danych osobowych.

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO), może nakładać na nich szereg dodatkowych obowiązków. Wielokrotnie przedsiębiorcy nie zadają sobie nawet pytania, kogo dotyczą nowe przepisy RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO wprowadza pojęcia „administratora” oraz „podmiotu przetwarzającego”, do których znajdą zastosowanie przepisy tego rozporządzenia. Zarówno na administratora, jak i na podmiot przetwarzający nałożono szereg obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

W ramach współpracy dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak krok po kroku przygotować się do wdrożenia RODO,
 • Które dane, kiedy i gdzie wysyłać po wejściu w życie RODO,
 • Przy zastosowaniu jakich narzędzi zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane
  w ramach systemów informatycznych,
 • Inspektor Ochrony Danych – zakres zadań i odpowiedzialności przed wejściem rozporządzenia i po jego implementacji,
 • Nowe obowiązki Administratora Danych,
 • Jakie sankcje dyscyplinarne, karne oraz cywilnoprawne grożą za niedostateczną ochronę pozyskanych danych oraz jak ich uniknąć,
 • Jakie dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym,
 • Jak będzie wyglądał obowiązek informacyjny,
 • Jakie dane osobowe pracownika można żądać po wejściu w życie RODO,
 • Co należy dokumentować i na co posiadać procedury,
 • Jakie prawa nabywają obywatele w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością.

Oferujemy:

 • audyt obszaru bezpieczeństwa informacji na gruncie obecnych regulacji oraz pod kątem zakresu prac dostosowawczych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej: „RODO”,
 • dostosowanie istniejącej dokumentacji i procesów do wymogów stawianych przez RODO i przyszłych regulacji krajowych obejmujących ochronę danych osobowych,
 • przeszkolenie osób zaangażowanych w procesy ochrony danych osobowych
 • systematyczne przeglądy funkcjonowania wybranych zagadnień ochrony danych osobowych,
 • kontaktowanie się z organem nadzorczym w Polsce w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • zapewnienie szybkiej reakcji (w terminie maksymalnie do 72) godzin od wykrycia incydentu/naruszenia przetwarzanych danych osobowych,
 • informowanie o zmianach przepisów wraz z rekomendacjami co do ich wdrażania i stosowania,
 • outsourcing usług Inspektora Danych Osobowych.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Ciebie również dotyczą przepisy „RODO”
- skontaktuj się z Nami już dziś!