Ochrona Środowiska

Co w praktyce zyskuje pracodawca, zatrudniając specjalistę ds. Ochrony Środowiska spoza zakładu pracy

1. Wywiązanie się z obowiązku prawnego przestrzegania przepisów z ochrony środowiska.
2. Wykonanie pełnej sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska.
3. Bieżące ewidencjonowanie powstających odpadów.
4. Sporządzenie wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych.
5. Prowadzenie szkoleń z ochrony środowiska, dotyczącej danej branży oraz wynikających z tego obowiązków pracowniczych.
6. Pomoc w przypadku kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czy Urzędu Marszłakowskiego, doradztwo, przygotowanie odpowiedzi na nakazy, wystąpienia, jak również odwołania od decyzji nieuzasadnionych.
7. Przeprowadzanie raz w roku audytu wewnętrznego z ochrony środowiska, w celu nieustannego przestrzegania przepisów oraz analizy zmian prawnych z ochrony środowiska.
8. Bieżące udzielanie informacji prawnych oraz porad z zakresu ochrony środowiska.
9. Aktualizacja pozwoleń środowiskowych oraz pilnowanie terminów ich obowiązywania.