BHP i P. POŻ.

Co w praktyce zyskuje pracodawca, zatrudniając specjalistę ds. Bhp spoza zakładu pracy.

1. Wywiązanie się z obowiązku prawnego utworzenia służby Bhp.
2. Weryfikację oraz wyprowadzenie dokumentacji pracowniczej na podstawie akt osobowych.
3. Pilnowanie wyznaczonych terminów badań okresowych oraz kontrolnych pracowników.
4. Sporządzenie dokumentacji ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy.
5. Prowadzenie dokumentacji związanej z odzieżą roboczą, środkami ochrony zbiorowej oraz indywidualnej.
6. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, w tym także szkoleń okresowych Bhp na stanowiskach kierowniczych oraz administracyjno – biurowych, również za pośrednictwem Internetu.
7. Podczas wystąpienia wypadku przy pracy pracownika, gwarantujemy opracowanie dokumentacji powypadkowej oraz odpowiednie instruowanie pracownika w celu uzyskania świadczeń powypadkowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych.
9. Prowadzenie dokumentacji rejestrującej wpływ czynników środowiska pracy.
10. Ocena stanu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
11. Tworzenie niezbędnych instrukcji Bhp, dostosowanych do rodzaju branży.
12. Nadzorowanie dokumentacji kontrolno – technicznej Bhp.
13. Pomoc w zakresie tworzenia ergonomicznych miejsc pracy.
14. Pomoc w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, doradztwo, przygotowanie odpowiedzi na nakazy, wystąpienia, jak również odwołania od decyzji nieuzasadnionych.
15. Przeprowadzanie raz w roku kontroli wewnętrznej z Bhp, w celu nieustannego eliminowania zagrożeń na stanowiskach pracy oraz przestrzegania przepisów Bhp.
16. Opracowanie planu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zakładu.
17. Bieżące udzielanie informacji prawnych oraz porad z zakresu Bhp.