Pomoc w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, doradztwo, przygotowanie odpowiedzi na nakazy, wystąpienia, jak również odwołania od decyzji nieuzasadnionych

Nadzór nad warunkami pracy.

Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawują:

 • Państwowa Inspekcja Pracy,

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,

 • Urząd Dozoru technicznego,

 • Państwowa straż Pożarna,

 • inne organy nadzoru:

  • urzędy morskie,

  • urzędy górnicze,

  • prokuratura,

  • organy administracji architektoniczno – budowlanej,

  • organy nadzoru budowlanego,

  • starosta,

  • wojewoda,

  • Główny Inspektor nadzoru budowlanego,

  • związki zawodowe,

  • Społeczna Inspekcja Pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. O Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. O związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.854 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. O społecznej inspekcji pracy ( Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. O Państwowej Inspekcji sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. O prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. Z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O Państwowej straży Pożarnej (teks jednolity: Dz. U. Z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)

<- do BHP i P. POŻ.