Pomoc w przypadku kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czy Urzędu Marszłakowskiego, doradztwo, przygotowanie odpowiedzi na nakazy, wystąpienia, jak również odwołania od decyzji nieuzasadnionych

Jeżeli spodziewają się Państwo kontroli WIOŚ lub takowa kontrola została u Was przeprowadzona i potrzebujecie pomocy w kwestii wykonania zaleceń pokontrolnych jesteśmy do Państwa dyspozycji. W ramach realizacji usługi przedstawimy Państwu wymagania prawa ochrony środowiska oraz zaproponujemy szybkie działania mające na celu uregulowanie zaleceń.

<- do OCHRONA ŚRODOWISKA