Prowadzenie szkoleń z ochrony środowiska, dotyczącej danej branży oraz wynikających z tego obowiązków pracowniczych

Trzeba przyznać, iż problematyka ochrony środowiska w większości Polskich zakładów jest tematem obcym. Niektóre branże posiadają zawiłą gospodarkę odpadami, dlatego też pracownicy powinni zostać zapoznani z obowiązkami, jakie nakładają na zakład/przedsiębiorstwo przepisy z zakresu ochrony środowiska. Przekazana wiedza pozwoli chronić środowisko, poprzez zmniejszenie powstających odpadów, odpowiednią ich segregację oraz magazynowanie. Ułatwi to codzienną pracę oraz przestrzeganie procedur wewnętrznych, jak również spełnienie wymagań w wydanych pozwoleniach odpadowych. Chrońmy środowisko razem.

<- do OCHRONA ŚRODOWISKA