Sporządzenie wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych