Wykonanie pełnej sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska