Wywiązanie się z obowiązku prawnego przestrzegania przepisów z ochrony środowiska

Każdy przedsiębiorca, posiadający chociażby jeden samochód firmowy, wytwarzający jakiekolwiek odpady, chociażby biurowe, posiadający kocioł grzewczy, czy jakąkolwiek instalację niezbędną w określonych procesach produkcyjnych, posiada obowiązek Zarządzania Ochroną Środowiska w myśl Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wraz z szeregiem przepisów towarzyszących.

Prowadzenie pełnej sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska, jak również spełnienie wymagań prawnych w tym zakresie, nie jest sprawą prostą. Kwestie powyższe zostały szczegółowo omówione w ofercie z zakresu ochrony środowiska. Dlatego też zapraszamy do współpracy, oferując stałą obsługę z zakresu ochrony środowiska.

<- do OCHRONA ŚRODOWISKA